[1]
M. Marisa and A. Asmul, “Kadar Hemoglobin (Hb) Pada Petani Perokok Pengguna Pestisida Di Kenagarian Kampung Batu Dalam Kabupaten Solok”, PSKP, vol. 3, no. 1, p. 40, Jun. 2020.